Privacy Policy

Gezondheidsinfuus hecht groot belang aan de bescherming van de privacy en de veiligheid van de Klant. Gezondheidsinfuus zal de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens van de Klant worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

GezondheidsInfuus zal de Klant onmiddellijk in kennis stellen indien privacygevoelige informatie van de Klant mogelijk in handen is gekomen van derden. Gezondheid infuus zal niet langer dan noodzakelijk privacygevoelige informatie van de Klant bewaren op haar elektronische systemen.